Організація дистанційного навчання

 

/бібліографічний інформаційний список для організаторів

дитячого читання/

Пандемія коронавірусу спричинила надзвичайну ситуацію міжнародного масштабу в галузі освіти, що спонукало до пошуку дієвих механізмів модифікації освітнього процесу відповідно до умов, що склалися. Освітнім закладам довелося раптово вийти на новий дистанційний рівень.

 

Дистанційне навчання – надзвичайно актуальний метод підтримання неперервності освітнього процесу, адже через карантин усі опинилися в умовах самоізоляції. Незважаючи на те, як довго ми «пожинатимемо плоди» Covid-19, педагоги мають налагодити зв’язок з учнями, уміти раціонально й успішно організувати освітній процес, адаптувати систему перевірки рівня засвоєння знань і вмінь школярів та їхнього оцінювання під час таких нетипових умов шкільного навчання.

 

Дистанційне навчання – це організація освітнього процесу в умовах віддаленості одне від одного його учасників та їхньої опосередкованої взаємодії в освітньому середовищі, яке функціонує на базі сучасних освітніх, інформаційно-комунікаційних (цифрових) технологій.

Дистанційна форма навчання передбачає доступ до інтернету, наявність необхідного технічного обладнання (комп’ютер, планшет, смартфон тощо) в усіх учасників освітнього процесу, а також опанування педагогами технологій дистанційного навчання.

 

Сутність дистанційного навчання в закладах освіти полягає в забезпеченні взаємодії між учасниками освітнього процесу, зокрема, в налагодженні комунікації між вихователями, вчителями, дітьми, батьками та дітей між собою. Спільна діяльність педагогів, батьків, дітей у закладах освіти і онлайн, в інформаційно-освітньому середовищі, дає змогу враховувати індивідуальні особливості кожної дитини; сприяти її всебічному розвитку, використовуючи інноваційні можливості; залучити батьків до процесу навчання, виховання та розвитку власних дітей.

Комунікативний простір вибудовується на основі принципів універсального дизайну, що спрямовані на проєктування освітнього середовища, комунікацій, застосування інформаційних технологій чи послуг онлайн, що є доступними, зрозумілими для всіх учасників освітнього процесу та відповідають вимогам спільного користування.

 

Для педагогів є безліч інструментів для того, щоб полегшити процес викладання. Найбільш поширеними вебресурсами для дистанційного навчання є: платформа Moodle (безкоштовна відкрита система управління дистанційним навчанням), платформа Google Classroom (сервіс, який дає змогу організувати онлайн навчання), Zoom,  Google Meet (сервіси для проведення відеоконференцій та онлайн-зустрічей), ClassDojo (сервіс для оцінювання роботи класу в режимі реального часу), Classtime (платформа для створення інтерактивних навчальних додатків), LearningApps.org (сервіс, який дозволяє створювати інтерактивні вправи) тощо.

Для забезпечення дистанційного навчання та виховання дітей педагоги можуть створювати власні вебресурси або використовувати інші вебресурси на свій вибір. При цьому потрібно обов’язково надати рекомендації щодо використання ресурсів, послідовності виконання завдань, особливостей контролю тощо.

Запровадження дистанційного навчання слід розглядати не лише як вимушені заходи, адже перехід освіти в онлайн повинен стати рівноправним складником освітнього процесу на рівні зі стаціонарним викладанням. Це зовсім близьке майбутнє, до якого мають бути готовими всі освітні заклади та їхні працівники.

Нижче наведено статті з періодичних видань для вчителів та вихователів, які містять багато корисної інформації про методику організації дистанційного навчання, про програми та онлайн-сервіси на допомогу фахівцям, покрокові ілюстровані інструкції для роботи з ними, опис налаштувань, розробки онлайн-уроків тощо.

 

Ахунова Л. Далеко – близько : дистанційний зв’язок із вихованцями під час карантину / Л. Ахунова // Дит. садок (Шк. світ). – 2020. – № 9. – С. 22-29.

Використання різноманітних технологій для дистанційного навчання у дошкільних навчальних закладах.

 

Диковченко Н. Дистанційна робота з учнями 1-го класу : діти з особливими потребами / Н. Диковченко // Початк. освіта (Шк. світ). – 2020. – № 21-22. – С. 42-43.

Подано навчальний матеріал розробки уроку в цікавій казковій формі.

 

Дистанційне навчання : [розробка уроку на тему «Гостини до музею»] // Розкажіть онуку. – 2020. – № 11-12. – С. 3-6.

 

Дистанційне навчання : [розробка уроку на тему «Час і годинник»] // Розкажіть онуку. – 2020. – № 10. – С. 3-6.

 

Дистанційне навчання : [розробка уроку на тему «Хлібом славиться земля»] // Розкажіть онуку. – 2020. – № 8-9. – С. 3-6.

 

Дистанційне навчання у початковій школі : [розробка уроку на тему «Земля – наш спільний дім»] // Розкажіть онуку. – 2020. – № 5. – С. 3-6.

 

Дистанційне навчання у початковій школі : [розробка уроку на тему «Моя родина»] // Розкажіть онуку. – 2020. – № 4. – С. 3-6.

 

Дистанційне навчання : [тематична добірка статей] // Математика (Шк. світ). – 2020. – № 7-8. – С. 8-51.

Розкрито використання різноманітних технологій для дистанційного навчання. Охарактеризовано онлайн-сервіси, що допоможуть організувати освітній процес.

 

Дистанційне навчання у сервісах Zoom, Classdojo, Moodle // Розкажіть онуку. – 2020. – № 6-7. – С. 11-12.

Сервіси, які допоможуть організувати дистанційне навчання у початковій школі.

 

Досвід Фінляндії в онлайн-освіті // Розкажіть онуку. – 2020. – № 6-7. – С. 13.

Країна, чиї школи були готові до дистанційного навчання, – це Фінляндія. Фінський досвід дає зрозуміти, як перейти на дистант з мінімальними втратами для учнів.

 

Захарченко Н. Освіта ХХІ століття : онлайн чи офлайн? / Н. Захарченко // Краєзнавство. Географія. Туризм (Шк. світ). – 2020. – № 3. – С. 58-69.

Про застосування двох режимів проведення навчання – онлайн (синхронного) та офлайн (асинхронного).

 

Косенчук О. Організація діяльності закладів дошкільної освіти в період пандемії / О. Косенчук, І. Новик // Дошк. виховання. – 2020. – № 9. – С. 17-21. 

Рекомендації фахівців щодо впровадження дистанційного та змішаного навчання.

 

Крижик А. Урок мистецтва у 2 класі : очна і дистанційна форми організації освітнього простору / А. Крижик // Початк. шк. – 2020. – № 7. – С. 31-37.

Розробка інтегрованого уроку на тему: «Космічна подорож» з ознайомлення школярів із музичними інструментами та планетами Сонячної системи.

 

Крикун Л. Д. Дистанційне навчання : синиччин календар // Розкажіть онуку. – 2021. – № 1. – С. 7-14.

Подано картки-завдання з математики для індивідуальної роботи з учнями 4-го класу.

 

Лотоцька А. Організація дистанційного навчання у початковій школі : (метод. рекомендації) / А. Лотоцька // Початк. шк. – 2020. – № 7. – С. 1-8.

Матеріали, що розкривають різноманітні аспекти організації дистанційної роботи у початковій школі.

 

Методики зближення учнівського колективу в умовах дистанційного навчання // Шк. світ. – 2021. – № 1-2. – С. 3-121.

Подано методичні поради щодо формування класного колективу дистанційно.

 

Мотичак М. І. Компетентнісний підхід в організації онлайн навчання / М. І. Мотичак // Історія та правознавство. – 2020. – № 28-30. – С. 18-26.

Організація онлайн-навчання під час викладання суспільних дисциплін.

 

Моторна О. С. Мистецтво дистанційно: втрачені можливості… Чи нові перспективи? / О. С. Моторна // Мистецтво та освіта. – 2020. – № 3. – С. 13-19.

Застосування педагогічних онлайн-сервісів та платформ для комунікації вчителів та учнів під час дистанційного навчання з мистецтва.

 

Навчальні платформи для школярів // Позаклас. час. – 2020. – № 5. – С. 9-10.

Зараз є безліч онлайн-ресурсів, де діти можуть виконувати домашні завдання, готуватися до ЗНО чи просто розважатися. До уваги читачів подано кілька варіантів для дистанційного навчання дітей під час карантину.

 

Проблеми дистанційної освіти дошкільнят : круглий стіл «ДВ» // Дошк. виховання. – 2020. – № 5. – С. 21-29.

Компетентні відповіді фахівців на нагальні запитання щодо організації роботи дитячих садків під час карантину і дистанційної освіти дошкільнят.

 

Програми для інтерактивного наповнення уроків : вчитель онлайн // Розкажіть онуку. – 2021. – № 1. – С. 20-22.

Корисні онлайн-сервіси для вчителів.

 

Псатій А. Материк навпаки : онлайн-урок географії : 7-й клас / А. Псатій // Краєзнавство. Географія. Туризм (Шк. світ). – 2020. – № 9-10. – С. 88-97.

Розробка онлайн-уроку на тему «Австралія» для учнів 7-го класу.

 

Псатій А. Навчання онлайн : комбінований урок : 9-й клас / А. Псатій // Краєзнавство. Географія. Туризм (Шк. світ). – 2020. – № 7-8. – С. 24-29.

Розробка онлайн-уроку на тему «Секторальна модель економіки країни» для учнів 9-го класу.

 

Ратко М. В. Інтерактивні ігри на уроках музичного мистецтва у традиційному і змішаному форматі навчання / М. В. Ратко, Л. А. Римар // Мистецтво та освіта. – 2021. – № 1. – С. 20-25.

Охарактеризовано організаційно-технологічні особливості застосування дидактичних ігор на уроках музичного мистецтва. Продемонстровано методику проведення ігор у традиційному, змішаному й дистанційному (цифровому) освітніх форматах. 

 

Румянцева-Лахтіна О. О. Дистанційна освіта, переваги освітньої платформи Classroom.google.com для вчителів-філологів / О. О. Румянцева-Лахтіна // Вивчаємо укр. мову та літ. – 2020. – № 13-15. – С. 6-10.

Висвітлено переваги та недоліки дистанційного навчання. Подано розробку онлайн-уроку для учнів 6-го класу

 

Румянцева-Лахтіна О. О. Тематична дистанційна контрольна робота з української мови: «Виразність і доречність мовлення» / О. О. Румянцева-Лахтіна // Вивчаємо укр. мову та літ. – 2020. – № 16-18. – С. 47-49.

Подано розробку онлайн-заняття та зразки різнорівневих завдань.

 

Сервіси-помічники Google // Розкажіть онуку. – 2020. – № 8-9. – С. 15-16.

Про застосування сервісів Google – безкоштовних онлайн-ресурсів для кожного вчителя – в освітньому процесі.

 

Скочко Н. Перше, що варто зробити у цій ситуації – прийняти її : бесіда з педагогом Н. Скочко / розмову вела Н. Коваль // Укр. мова та літ. (Шк. світ). – 2020. – № 7-8. – С. 14-17.

Учителька Ніна Скочко про навчання онлайн під час карантину.

 

Сліпченко В. Навчитись, щоб навчати : трансляція уроку, робота з QR-кодами та файлами / В. Сліпченко // Краєзнавство. Географія. Туризм (Шк. світ). – 2020. – № 7-8. – С. 8-23.

Охарактеризовано програми та онлайн-сервіси для організації дистанційного навчання, використання QR-кодів у навчанні.

 

Сліпченко В. Онлайн-інструменти, щоб навчати / В. Сліпченко // Початк. освіта (Шк. світ). – 2020. – № 13-14. – С. 8-23.

Стаття містить багато корисної інформації про програми та онлайн-сервіси для організації дистанційного навчання. 

 

Створюємо персональний сайт // Розкажіть онуку. – 2020. – № 11-12. – С. 11-14.

Подано поради, як створити персональний сайт вчителя, яку інформацію на ньому розміщувати. Вказано ознаки якісного персонального сайту.

 

6 порад для онлайн-навчання // Укр. мова та літ. (Шк. світ). – 2020. – № 9-10. – С. 116-117.

Практичні поради щодо дистанційної форми проведення уроків.

 

6 цікавих фактів про навчання онлайн // Укр. мова та літ. (Шк. світ). – 2020. – № 7-8. – С. 10-13.

Цікаві факти про дистанційне навчання.

 

Якимчук Г. Логопед онлайн / Г. Якимчук // Дошк. виховання. – 2020. – № 8. – С. 13-15.

Організація ефективних дистанційних занять з дітьми із мовленнєвими порушеннями.

Підготувала: провідний бібілограф Мартинюк З. Б.

31.05.2021