Для виконання основних завдань відділ:

 

· забезпечує актуальність та доступність довідково-бібліографічного апарату (далі — ДБА) бібліотеки;

 

· веде та редагує карткові картотеки;

 

· створює та редагує бази даних бібліографічних записів статей з періодичних видань Електронного каталогу бібліотеки;

 

· здійснює довідково-бібліографічне обслуговування користувачів:

 

– забезпечує оперативність, повноту та точність виконання бібліографічних довідок на основі традиційних та електронних ресурсів бібліотеки;

 

– здійснює систематичний аналіз виконаних довідок та використання ДБА;

 

· організовує інформаційне обслуговування користувачів бібліотеки:

 

– систематично здійснює бібліографічне інформування користувачів-дітей та організаторів дитячого читання;

 

– організовує проведення Днів інформації, Днів спеціаліста, Днів нової книги, Днів бібліографії спільно з відділами обслуговування;

 

– організовує бібліографічне інформування віддалених користувачів бібліотеки з використанням веб-ресурсів;

 

· здійснює заходи з формування бібліотечно-бібліографічної та інформаційної культури користувачів бібліотеки:

 

– проводить індивідуальні та групові консультації та заняття;

 

– надає практичну допомогу в користуванні ДБА та пошуку інформації в інтернеті;

 

– координує роботу з освітніми закладами;

 

· складає бібліографічні посібники, в тому числі в електронному вигляді;

 

· створює електронні інтерактивні та мультимедійні ресурси;

 

· здійснює адміністрування та інформаційне наповнення веб-ресурсів відділу;

 

· вивчає інноваційний досвід вітчизняних та зарубіжних бібліотек у сфері довідково-бібліографічного та інформаційного обслуговування.

 

· впроваджує інноваційні технології в інформаційно-бібліографічну діяльність;

 

· готує статті з теорії та методики довідково-бібліографічної та інформаційної роботи;

 

· надає організаційно-методичну та практичну допомогу бібліотекам для дітей області з питань довідково-бібліографічного, інформаційного обслуговування користувачів та впровадження інноваційних технологій:

 

– аналізує бібліографічну діяльність бібліотек області для дітей та надає рекомендації щодо її поліпшення;

 

бере учать у семінарах, практикумах, нарадах з питань бібліотечно-бібліографічної діяльності бібліотек для дітей;

 

бере участь у роботі Корпорації дитячих бібліотек України з аналітичного розпису періодичних видань та інших міжбібліотечних проектах;